Lindesnes Havhotell 9. og 10. april 2019

I dag skal vi virkelig inspireres med sterke fagpersoner innen gjesteindustri og matopplevelser. Vi får besøk av en rekke store personligheter med faglig kompetanse og gode historier. Sjømat på Sørlandet har i flere år foregått på Rosfjord, men i år velger vi å flytte konferansen til Lindesnes Havhotell for å få en bedre synergi med Innakva-konferansen, men også for å kjenne litt på nærheten til verdenssuksessen Under.

Gled deg!

Innakva

Innakva

I samarbeid med Innakva bedriftsklynge og Lister Nyskaping inviterer vi til Innakva-konferansen – Sørlandets første og største konferanse for blå verdiskaping.

LOKALMAT

De senere årene har vi økt fokuset på også annen lokalmat enn sjømat, samt produsenter av mer grønn karakter. Dette fokuset fortsetter i 2019, både i forhold til kjennskap, bevissthet og kompetanse. Også selve konferansen har spesifikke foredragsholdere med lokalt fokus.

Et måltid er ikke hva det en gang var, og gjestene våre stiller stadig større krav til opplevelser. Her presenter vi tanker om hvordan andre elementer som kan bidra til å heve vår attraktivitet som mat-destinasjon.

MAT ER OPPLEVELSESINDUSTRI

LÆR FRA DE BESTE

Det er inspirerende i seg selv å høre på de som virkelig har lykkes innenfor vårt fagfelt, de beste i sitt fag. Sjømat på Sørlandet henter frem de beste matentusiastene fra hele verden. Vi oppdaterer listen over foredragsholdere her.

Dette har i alle år vært et viktig tema for Sjømat på Sørlandet, med stor suksess. Fokuset fortsetter. Lærlinger og elever vil delta i “prepping” og servering av måltidene og egne inspirasjonssekvenser tilpasses fremtidens arbeidskraft.

INSPIRASJON TIL FREMTIDENS ARBEIDSKRAFT