Claus Meyer

Restaurateur

Smaken av Norden. Hvordan bygge en matkultur? Claus forteller om sitt utrettelige arbeid for å bekjempe elendighet og fremme mulighetene og kvaliteten i den danske matkultur.